+48 608-58-58-71

Gwarancja

Warunki gwarancji na świadczenia stomatologiczne w gabinecie ESTETICADENT
 • Wyłącznie lekarz, który udzielał świadczenia może przeprowadzić leczenie gwarancyjne.
 • Zachowanie terminowości kontrolnych wizyt wyznaczonych przez lekarza prowadzącego.
 • Przynajmniej raz na 6 miesięcy profilaktyczna wizyta u lekarz stomatologa/higienistki stomatologicznej w naszym gabinecie.
 • Rozpoczęcie i dokończenie kompleksowego leczenia protetycznego lub stomatologicznego.
Zakres gwarancji na świadczenia stomatologiczne w gabinecie ESTETICADENT
 • Wypełnienie zęba mlecznego – 6 miesięcy.
 • Wypełnienie zęba stałego (kompozyt) -12 miesięcy.
 • Rekonstrukcja korony zęba – 12 miesięcy
 • Rozcementowanie stałych uzupełnień protetycznych (mosty, korony) – 12 miesięcy.
 • Pierwotne leczenie endodontyczne (kanałowe) – 12 miesięcy.
 • Ruchome uzupełnienia protetyczne (protezy częściowe, całkowite, szkieletowe) – 12 miesięcy
 • Praca protetyczna na implancie, która wymaga rozcementowania lub odkręcenia pracy, pęknięcia protez, uszkodzenia porcelany – 24 miesiące.
 • W przypadku Pacjentów z bruksizmem okres trwania gwarancji na wypełnienie podlega indywidualnej ocenie lekarza.
 • W przypadku, gdy bezpośrednio po wypełnieniu zęba zachodzi konieczność przeprowadzenia leczenia endodontycznego (kanałowego), wypełnienie wykonywane jest ponownie w ramach gwarancji zgodnie z pkt. 2., w takiej sytuacji Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.
Zakres gwarancji na świadczenia stomatologiczne w gabinecie ESTETICADENT nie obejmuje
 • Jeśli Pacjent nie kontynuował rozpoczętego leczenia zgodnie z zaleceniami lekarza,
 • Leczenia w sytuacji, gdy Pacjent został poinformowany przez lekarza o ograniczonej gwarancji lub jej braku.
 • Pierwotnego leczenia endodontycznego (kanałowego) w sytuacji, gdy występują czynniki pogarszające rokowanie (np. zmiany około wierzchołkowe, zgorzel, nieprawidłowa budowa anatomiczna).
 • Powtórnego leczenia endodontycznego (rewizja, reendo).
 • Złamania koron zębów po leczeniu kanałowym i nieodbudowanych protetycznie.
 • Złamania koron zębów w trakcie trwającego leczenia endodontycznego.
 • Stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji zęba – tzw. suchy zębodół.
 • Rozintegrowania implantu z kością.
 • Prac protetycznych oddanych Pacjentowi przy współistnieniu innych braków zębowych, które nie zostały uzupełnione w przeciągu 3 miesięcy.
 • Prac protetycznych nieodebranych przez Pacjenta w terminie wyznaczonym przez prowadzącego lekarza stomatologa.
 • Wymiany zużytych elementów protetycznych w protezach na implantach.
Gwarancji nie podlegają uszkodzenia, które powstały w wyniku:
 • Zaniedbania higieny jamy ustnej i braku wykonywaniu zabiegów z zakresu higienizacji, przynajmniej raz na 6 miesięcy w naszym gabinecie.
 • Nieprzestrzegania wyznaczonych przez lekarza wizyt kontrolnych.
 • Wykonywania napraw, korekt lub zmian w innych gabinetach niż ten, w którym rozpoczęto leczenie.
 • Próby samodzielnej naprawy prac protetycznych (np. samodzielne klejenie, odkształcenie)
 • Naturalnych procesów starzenia się organizmu.
 • Zmian zapalnych w przyzębiu lub zaniku kości.
 • Istniejącej choroby lub schorzenia, które ma niekorzystny wpływ na stan jamy ustnej i uzębienia Pacjenta (np. niektóre choroby autoimmunologiczne, choroby neurologiczne, cukrzyca, osteoporoza, stany po leczeniu chemio- i radioterapii).
 • Nieszczęśliwych wypadków lub urazów mechanicznych.

Naszą misją jest zdrowy uśmiech

Umów się na konsultację

+48 608-58-58-71

info@esteticadent.pl

Jagiellońska 36A lok 5, Bydgoszcz 85-097